tirsdag 20. februar 2018

Driftsmelding: Vanskelige plassforhold SUS (Gjelder 19-26/2)


(Noen har allerede fått denne meldingen via kommuneoverlegene på epost.)


Til legevaktene og ledelsen av kommunehelsetjenesten

Emne: Vanskelige plassforhold SUS

På grunn av den store influensaepidemien har det siden jul vært en svært vanskelig plass situasjon på SUS. I samme perioden har sykehuset hatt et rekordhøyt antall utskrivningsklare pasienter til kommunehelsetjenesten. I dag har situasjonen ytterligere toppet seg. Vi må derfor be om at alle innleggelser vurderes ekstra nøye.

Ved behov for konferering - ta kontakt med vakthavende ved aktuell avdeling. Vurder kommunale ØH senger som alternativ til innleggelse

Ved behov for øyeblikkelig hjelp må pasientene legges inn uten opphold.


Beskjeden gjelder til mandag 26.02. 2018Vennlig hilsen

Eldar Søreide
Fagdirektør
Mob 99274615
Helse Stavanger HF

www.sus.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.