tirsdag 20. februar 2018

Driftsmelding: Vanskelige plassforhold SUS (Gjelder 19-26/2)


(Noen har allerede fått denne meldingen via kommuneoverlegene på epost.)


Til legevaktene og ledelsen av kommunehelsetjenesten

Emne: Vanskelige plassforhold SUS

På grunn av den store influensaepidemien har det siden jul vært en svært vanskelig plass situasjon på SUS. I samme perioden har sykehuset hatt et rekordhøyt antall utskrivningsklare pasienter til kommunehelsetjenesten. I dag har situasjonen ytterligere toppet seg. Vi må derfor be om at alle innleggelser vurderes ekstra nøye.

Ved behov for konferering - ta kontakt med vakthavende ved aktuell avdeling. Vurder kommunale ØH senger som alternativ til innleggelse

Ved behov for øyeblikkelig hjelp må pasientene legges inn uten opphold.


Beskjeden gjelder til mandag 26.02. 2018Vennlig hilsen

Eldar Søreide
Fagdirektør
Mob 99274615
Helse Stavanger HF

www.sus.no

onsdag 7. februar 2018

Stipendiat i allmennmedisin


Universitetet i Stavanger logo


Stipendiat i allmennmedisin
Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i allmennmedisin ved Det helsevitenskapelige fakultet, Avdeling for folkehelse.
Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.
Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning eller fire år med forskerutdanning og 25% pliktarbeid. Søker bes angi i søknaden hvilken stillingstype som foretrekkes.
Vi søker primært etter personer med interesse for forskningsprosjekter knyttet til utvikling av kunnskap innenfor pasientforløp i samspillet mellom primær- og spesialisthelsetjenesten, samt utdanning og kompetanseutvikling i medisinske fag med vekt på tidlig oppdagelse, intervensjon, og pasientforløp.
Interessant? Da kan du lese mer her